You are here

SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT : IMPACT OF DISTURBANCES…

SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT : IMPACT OF DISTURBANCES…
SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT : IMPACT OF DISTURBANCES AND FORESTRY IN INTENSIVE FOREST MASSES OF GALICIA
Project type: 
Investigación
Financing organism: 
Dirección Xeral de I+D. Xunta de Galicia. (PGIDIT05RFO50202PR)
Participating entities: 
CIF Lourizan
Period: 
2006 – 2008
RESEARCH TEAM

Principal researcher: 
José Antonio Vega Hidalgo
Contributing researchers: 

Pedro Pérez-Gorostiaga, Mª Teresa Fontúrbel Lliteras, Pedro Cuiñas, Cristina Fernández Filgueira, Enrique Jiménez

Summary: 

En dúas cuncas experimentais, unha ocupada por masas de P. pinaster e outra de E. globulus, estudouse a utilización de auga por estas especies. Tamén os cambios acontecidos no volume de auga evacuada desas cuncas tras un incendio forestal, unha corta a feito, e tratamentos selvícolas aplicados na cunca de Eucalyptus globulus. Así mesmo analizouse o efecto a longo prazo no solo de diferentes tratamentos de residuos de corta.

DOWNLOAD