Researchers

Fontúrbel Lliteras, Mª Teresa


Telephone Number

+34 986 805049

Qualification

Dra. Ciencias Biolóxicas

Research Areas

Mellora das técnicas de prevención, loita e avaliación dos impactos ecolóxicos dos incendios forestais. Erosión post-incendio.Restauración das áreas queimadas. Ecoloxía do lume.

Jiménez Carmona, Enrique


Telephone Number

+34 986 805063

Qualification

Doutor Enxeñerio de Montes

Research Areas

Selvicultura preventiva, Comportamiento do lume, Modelización de combustibles forestais, Impacto ecolóxico de incendios forestais.

 

 

 

 

Fernández Filgueira, Cristina


Telephone Number

+34 986 805013

Qualification

Dra. en Bioloxía

Research Areas

Mellora das técnicas de prevención, avaliación dos impactos ecolóxicos dos incendios forestais. Erosión post-incendio. Técnicas de estabilización do chan. Rexeneración natural da vexetación. Ecologxía do lume.