DETERMINATION OF FOREST BIOMASS AVAIBLE FOR USE AS FUEL…

DETERMINATION OF FOREST BIOMASS AVAIBLE FOR USE AS FUEL…
DETERMINATION OF FOREST BIOMASS AVAIBLE FOR USE AS FUEL, AND DETERMINATION OF INFLUENTIAL FACTORS ON QUALITY OF FOREST CHIPS AND PELLET FUEL
Tipo de proxecto
Applied Investigation
Organismo financiador
Direccion Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e forestais. Consellería de Medio Rural. Xunta de Galicia.( FEADER-MR331A)
Entidades participantes
BIOPALAS – ISEMPA. Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Período
2010-2014
Equipo de investigación
Investigador principal
Silvia María Otero Fernández
Investigadores participantes

José Antonio Vega Hidalgo, Pedro Pérez-Gorostiaga Rivero, Mª Teresa Fontúrbel Lliteras

Resumo

The project seeks to improve the techniques of use of forest biomass obtained in silvicultural interventions, contributing to reduce fuel accumulation and the associated fire risk and to develop profitable alternatives for the Galician forest.

Descargar