Guía do cultivo do castiñeiro para a produción de castaña

Guía do cultivo do castiñeiro para a produción de castaña

A intención deste libro é reunir información útil para os produtores de castaña e viveiristas galegos na elección das variedades e portaenxertos, nas súas técnicas de multiplicación, na instalación e coidado dos soutos e, finalmente, na identificación das pragas e enfermidades do castiñeiro e nas medidas que cómpre tomar para combatelas.

Descargar