Variedades para os Soutos Novos

Variedades para os Soutos Novos

Neste libro, “Variedades para os  Soutos Novos” ,  Descríbense  as variedades coas mellores características tecnolóxicas e produtivas para poñer nos novos soutos como variedades principais. Identifícanse as variedades polinizadoras apropiadas para as diferentes variedades principais que se van plantar nos novos soutos.. É Recomendase as variedades que se van plantar nas diferentes condicións climáticas da zona ampara[1]da pola IXP Castaña de Galicia.

Descargar