Instalacións exteriores no predio

Instalacións exteriores no predio

Installations on the outside

Algúns dos ensaios requiren da conservación de plantas de especies de procedencia establecida para repor as posibles marras nas fases iniciais do establecemento dos ensaios. Tamén se levan a cabo sementeiras de novas especies para incluír no arboreto. Tamén no predio está establecido un arboreto, o AR31, incluído na rede europea REINFFORCE para estudos de adaptación de especies de distinta procedencia ó cambio climático.

A instalacións empregadas son:

  • Invernadeiro pequeno de cristal
  • Viveiro con malla de sombreo
  • Arboreto AR31 de 2 ha.