Laboratorio de edafoloxía e química forestal

Laboratory of forest soil science and forest chemistry
Laboratory of forest soil science and forest chemistry
Laboratory of forest soil science and forest chemistry

Está orientado á análise de solos e material vexetal. A maioría dos proxectos desenvolvidos requiren dun estudodetallado da composición química dos solos. Ademais, o estado nutricional das árbores e doutros compoñentes vexetais do bosque resulta imprescindible para avaliar os tratamentos ensaiados..

De xeito habitual, realízanse análise de fertilidade de solos e nutrición vexetal. Estas análises de material vexetal compleméntanse cando é necesario con outras determinacións como as de compostos orgánicos: azucres, polifenois, taninos e outros.

O laboratorio dispón do seguinte equipamento:

  • Espectrofotómetro UV-VIS.
  • Espectrofotómetro de absorción atómica con cámara de grafito.
  • Analizador de tamaño de partículas por difracción láser para granulometría.
  • Equipo de osmose inversa  para produción de auga calidade laboratorio
  • Sistema de dixestión por microondas
  • Estufas, balanzas, centrífugas, axitadores, pHmetros, sonda ultrasónica, campás extractoras, rotavapor, triturador de material vexetal.

Tamén dispón de equipamento para mostraxe de solos e determinacións en campo:

  • Penetrómetro Eijkelkamp
  • Equipo de mostraxe de perfís de solo
  • Equipo completo de barrenas tomamostras

SALA DE SECADO E CRIBADO DE SOLOS

Para a preparación de solos disponse dunha área exterior pechada na que se secan e cribanse os solos coas axeitadas condicións de ventilación.

SALA DE MOENDA

Cóntase cunha estanza interior independente para a moenda de solos e material vexetal dotada con muíños de martelos, de ágata e de coitelas.