Parcelas de campo e estacións de mostraxe

Parcelas de campo e estacións de mostraxe

Field plots and sampling stations
Field plots and sampling stations
Field plots and sampling stations

Unha parte importante do traballo que se desenvolve no departamento de ecosistemas forestais necesita da instalación de ensaios en campo. As parcelas de investigación están establecidas noutros predios propiedade da Xunta de Galicia e noutras áreas forestais pertencentes a Comunidades de Montes Veciñais mancomunados distribuídas polo territorio de Galicia.

  • 3 sitios con 12 parcelas/sitio que ocupan una superficie total dó redor das 9 ha en masas naturais de Quercus robur: DS07, DS14, DS24
  • 3 sitios con 12 parcelas/sitio que ocupan una superficie total dó redor das 6 ha en masas naturais e repoboacións de Betula alba: DS09, DS18, DS23
  • Dúas localidades con arboretos de 2 ha para o estudo da adaptación de especies forestais  ó cambio climático: AR29 e AR30
  • Un sistema silvopastoral de piñeiral mixto que abrangue unha superficie de 11 ha
  • Unha carballeira cunha estación meteorolóxica de 22m para estudos microclimáticos