Investigadores

Silva Pando, Francisco Javier

 


Teléfono

+34 986 805005

Titulación

Doutor en Bioloxía

Liñas de investigación

Botánica, Ecoloxía, Agroselvicultura, Selvicultura de frondosas.

Alonso Santos, Margarita

Xefa de la sección de Edafoloxía


Teléfono

+34 986 805055

Titulación

Licenciada en Química

Liñas de investigación

Edafoloxía forestal, Indicadores de estrés biótico e abiótico en especies forestais.

Rozados Lorenzo, María José

Licenciada en Farmacia


Teléfono

+34 986 805054

Titulación

Titulada superior especialista

Liñas de investigación

Edafoloxía forestal, Ecoloxía, Agroselvicultura, indicadores de estrés.