Túnel de vento e banco de queimas

Túnel de vento e banco de queimas

Wind tunnel and “banco de queimas”

Permite realizar lumes sobre distintos tipos de complexos de combustible forestal e solos, en condicións controladas. Pódense controlar distintos parámetros que inflúen sobre o comportamento e os efectos do lume, como a humidade e a carga dos diferentes estratos de combustible, a súa compactación dos máis superficiais e a velocidade do vento.

Dispón de un conxunto de sensores, cámaras e dataloggers que permiten recoller gran cantidade de información durante os experimentos.