Vostede está aquí

REHABILITACIÓN E RESTAURACIÓN POST-INCENDIO

REHABILITACIÓN E RESTAURACIÓN POST-INCENDIO
REHABILITACIÓN E RESTAURACIÓN POST-INCENDIO: EFECTOS NO TEMPO SOBRE A RECUPERACIÓN DA VEXETACIÓN AFECTADA, A SÚA INFLAMABILIDADE E NA CALIDADE DO SOLO
Tipo de proxecto: 
Investigación
Organismo Financiador: 
INIA/Feder (RTA 2011-00065-C02-00)
Entidades participantes: 
CIF Lourizan. CIF-INIA (Laboratorio de Fuegos Forestales)
Período: 
2012-2014
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigador Principal: 
José Antonio Vega Hidalgo
Investigadores participantes: 

Pedro Cuiñas, Mª Teresa Fontúrbel Lliteras

Resumo: 

Preténdese obter unha información que permita seleccionar as mellores técnicas aplicables á recuperación de áreas forestais queimadas, axudando á determinación das zonas cunha maior prioridade nas actuacións post-lume, avaliando os seus efectos sobre o control da erosión, recuperación da vexetación e propiedades edáficas. Tamén cuantificar os efectos das actividades silvícolas inmediatas post-incendio sobre a recuperación da vexetación afectada e calidade do solo.

DESCARGAR