Laboratorio de floración

Floral laboratory

Os estudos de bioloxía floral están orientados á conservación da viabilidade do polen e ó estudo de incompatibilidade polen-estigma.

Aplícanse nos cruzamentos controlados (nas especies Castanea spp., Prunus aviumPinus pinaster e Pinus radiata) e na selección dos polinizadores das variedades produtoras de castaña.

Os equipos empregados son microscopio, lupa, estufas, conxelador e ultraconxelador.