Investigadores

Fernández López, Josefa

Xefa do Departamento de Silvicultura e Mellora


Teléfono

+34 986 805002

Titulación

Doutora Enxeñeira de Montes

Liñas de investigación

Conservación dos recursos xenéticos forestais e selección dos materiais de reprodución. Métodos: análise de datos moleculares, xenética cuantitativa, propagación vexetativa, floración.

Miranda Fontaiña, Mª Eugenia

Investigadora
 


Teléfono

+34 986 805051

Titulación

Doutora en Bioloxía

Liñas de investigación

Selección e caracterización clonal de especies forestais, multiplicación clonal e cruzamentos controlados.

Díaz Vázquez, Raquel

Titulada superior contratada
 


Teléfono

+34 986 805054

Titulación

Dra. Enxeñeira de Montes

Liñas de investigación

Mellora xenética de especies forestais, principalmente Pinus pinaster e Pinus radiata. Xenética cuantitativa de carácteres de interés para madeira (vigor, forma, resistencia a factores bióticos e abióticos).

Fernández Cruz, Javier

Titulado superior contratado


Teléfono

+34 986.805.068 / 986.805.070

Titulación

Licenciado en Bioloxía

Liñas de investigación

Estudio da heterose e da diversidade xenética en programas de mellora de castiñeiro empregando microsatélites.

Esteban Gómez García

Titulado superior contratado


Teléfono

+34 986 805072

Titulación

Doutor Ingeniero de Montes

Liñas de investigación

Mellora selvícola de pinares, Mellora de Quercur robur L., Outros produtos non madeireiros, Modelización do crecemento e a produción forestal, Biomasa e fixación de carbono.

Menéndez Gutierrez, María

Bolseira predoutoral FPI-INIA


Teléfono

+34 986 805077

Titulación

Enxeñeira de Montes

Título da tese doutoral

“Resistencia del Pinus pinaster al marchitamiento del pino causado por Bursaphelenchus xylophilus”.

Directora tese doutoral

Raquel Díaz Vázquez