Recomendacións de variedades e portaenxertos para diferentes zonas

Recomendacións de variedades e portaenxertos para diferentes zonas

Recommendations of varieties and rootstocks for different areas

Tabóa Recomendacións de variedades e portaenxertos para diferentes zonas.

Zona Variedades recomendadas Perigo de danos por tinta Portaenxertos recomendados
Variedades Polinizadores
  1. Zona atlántica
‘De Parede’, ‘Luguesa’ ‘Picona’, ‘Serodia’ Elevado 7521, 111, 1482
  1. Interior norte, centro e serras sur-occidentais
‘De Parede’, ‘Garrida’, ‘Ventura’, ‘Luguesa’ ‘Picona’, ‘Negral’, ‘Serodia’ Medio 7521, 2671, 3

 

  1. sativa
III. Depresións do sur e val do Sil ‘Amarelante’, ‘Raigona’ ‘Negral’, ‘Serodia’ Medio-alto 7521

 

  1. sativa
  2. Serras orientais e do sur
  ‘Amarelante’, ‘Famosa’, ‘Longal’, ‘Xudía’ e ‘Ventura’ ‘Negral’, ‘Serodia’ Baixo
  1. sativa