Vostede está aquí

ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA 2019

ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA 2019
30 Setembro, 2019
Datas e lugares de realización das vindeiras actividades de transferencia

 CÓDIGO DA ACCIÓN

 DENOMINACIÓN

  LUGAR DE     REALIZACIÓN

 DATA

 2019/192

A LOITA CONTRA A AVESPA DO CASTIÑEIRO (DRYOCOSMUS KURIPHILUS) EN GALICIA. SITUACIÓN ACTUAL E  MEDIDAS CARA AO FUTURO

 
 

 2019/196

 
PLANIFICACIÓN DE TAREFAS DE REHABILITACIÓN URXENTE DE ÁREAS FORESTAIS QUEIMADAS

 CIF LOURIZÁN
 21 - 25 OUTUBRO

 2019/198

 
A RESINACIÓN EN GALICIA:PROPOSTA DE SISTEMAS DE RESINACIÓN QUE COMPATIBILICEN A PRODUCIÓN COMBINADA DE RESINA E MADEIRA

 CIF LOURIZÁN
 06.11.2019

 2019/199

 BASES PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE MELLORA SILVÍCOLA PARA PINUS SPP. EN GALICIA
 SERGUDE
 21.10.2020

 
 2019/200

 PLANTACIÓNS DE CARBALLO DE GALICIA:RECOLLIDA EN RODAIS SELECTOS, SEMENTADO EN  VIVEIRO, ENSAIO EN CAMPOS DE PLANTAS NAI
 CIF LOURIZÁN
 31.10.2019

 
2019/201

 
PROMOCIÓN DE VARIEDADES TRADICIONAIS DE CASTIÑEIRO E O SEU EMPREGO NA INDUSTRIA TRANSFORMADORA

 
 

 
2019/204

 
A CERDEIRA SELECCIONADA PARA USO FORESTAL: COLECCIÓN DE MATERIAIS, PROPAGACIÓN, CRECEMENTO EN PLANTACIÓNS, E PROMOCIÓN DO SEU USO

 CIF LOURIZÁN
 20.11.2019

 
2019/205

 
 CLONS DE CERDEIRA DE USO FORESTAL NO MONTE

 COIRO - CANGAS 
 22.10.2019