ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA 2019

ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA 2019

ACCIÓNS DE TRANSFERENCIA 2019

Datas e lugares de realización das vindeiras actividades de transferencia

 CÓDIGO DA ACCIÓN

 DENOMINACIÓN

  LUGAR DE     REALIZACIÓN

 DATA

 2019/192

A LOITA CONTRA A AVESPA DO CASTIÑEIRO (DRYOCOSMUS KURIPHILUS) EN GALICIA. SITUACIÓN ACTUAL E  MEDIDAS CARA AO FUTURO

   

 2019/196

 

PLANIFICACIÓN DE TAREFAS DE REHABILITACIÓN URXENTE DE ÁREAS FORESTAIS QUEIMADAS

 CIF LOURIZÁN  21 - 25 OUTUBRO

 2019/198

 

A RESINACIÓN EN GALICIA:PROPOSTA DE SISTEMAS DE RESINACIÓN QUE COMPATIBILICEN A PRODUCIÓN COMBINADA DE RESINA E MADEIRA

 CIF LOURIZÁN  06.11.2019

 2019/199

 BASES PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN DE MELLORA SILVÍCOLA PARA PINUS SPP. EN GALICIA  SERGUDE  21.10.2020
 

 2019/200

 PLANTACIÓNS DE CARBALLO DE GALICIA:RECOLLIDA EN RODAIS SELECTOS, SEMENTADO EN  VIVEIRO, ENSAIO EN CAMPOS DE PLANTAS NAI  CIF LOURIZÁN  31.10.2019
 

2019/201

 

PROMOCIÓN DE VARIEDADES TRADICIONAIS DE CASTIÑEIRO E O SEU EMPREGO NA INDUSTRIA TRANSFORMADORA

   
 

2019/204

 

A CERDEIRA SELECCIONADA PARA USO FORESTAL: COLECCIÓN DE MATERIAIS, PROPAGACIÓN, CRECEMENTO EN PLANTACIÓNS, E PROMOCIÓN DO SEU USO

 CIF LOURIZÁN  20.11.2019
 

2019/205

 

 CLONS DE CERDEIRA DE USO FORESTAL NO MONTE

 COIRO - CANGAS   22.10.2019