ADAPTACIÓN DOS PROGRAMAS DE MELLORA XENÉTICA E SILVÍCOLA CONFORME AOS REQUIRIMENTOS DA INDUSTRIA FORESTAL GALEGA

ADAPTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA GENÉTICA Y SILVÍCOLA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA FORESTAL GALLEGA

Actividade de Transferencia 2017 do CIF de Lourizán

O vindeiro 28 de novembro, en instalacións do CIF de Lourizán, celebrarase a Xornada Técnica titulada Adaptación dos programas de mellora xenética e silvícola conforme os requirimentos da industria forestal galega

Neste enlace poden descargar o díptico da xornada, donde encontrarán máis información sobre o lugar da celebración, os conidos, horarios e a forma de inscripción:

/sites/w_forlou/files/industria_dipticoa4.pdf