GUÍA PARA A AVALIACIÓN DE CAMPO DA SEVERIDADE DO LUME NO CHAN

GUÍA PARA A AVALIACIÓN DE CAMPO DA SEVERIDADE DO LUME NO CHAN

GUÍA PARA A AVALIACIÓN DE CAMPO DA SEVERIDADE DO LUME NO CHAN

Transferencia CIF de Lourizán

Nesta guía descríbese a clasificación de Fernández e Vega (2016), co obxectivo de facilitar a identificación dos diferentes niveis de severidade do lume no chan propostos no monte. Resúmese de forma práctica e visual as alteracións do chan representativas da susceptibilidade á erosión co fin de axudar á planificación das accións de rehabilitación. Esta guía é froito do proxecto EPYRIS (Estratexia conxunta para a Protección e Restauración dos ecosistemas afectados por Incendios forestais): https://epyris.es/

A guía xa está dispoñible para a súa descarga no seguinte enlace:

https://lourizan.xunta.gal/gl/transferencias/guia-para-avaliacion-de-ca…