O PASADO 8 DE XULLO TIVO LUGAR A 1ª REUNIÓN DO GRUPO OPERATIVO SUPRAAUTONÓMICO GENMAC CON MOTIVO DE PLANIFICAR OS TRABALLOS DO PROXECTO

O PASADO 8 DE XULLO TIVO LUGAR A 1ª REUNIÓN DO GRUPO OPERATIVO SUPRAAUTONÓMICO GENMAC CON MOTIVO DE PLANIFICAR OS TRABALLOS DO PROXECTO

EL PASADO 8 DE JULIO TUVO LUGAR LA 1ª REUNIÓN DEL GRUPO OPERATIVO GRUPO OPERATIVO SUPRAAUTONÓMICO GENMAC CON MOTIVO DE PLANIFICAR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO

Segundo a Estratexia da Unión Europea en favor dos Bosques e do Sector Forestal ( EFUE), a madeira é o principal recurso dos bosques, cuxa utilización debe impulsarse por tratarse dunha materia prima sustentable, renovable e respectuosa co clima e...

“Recursos xenéticos para o abastecemento sustentable de madeira de calidade de coníferas ( GenMaC)” é o Grupo Operativo Supraautonómico creado para innovar e cooperar na utilización dos coñecementos dispoñibles en recursos xenéticos forestais, e promover o uso dos mellores materiais forestais de reprodución ( MFR) para incrementar a produtividade e a calidade da produción de madeira, e desta maneira alcanzar a viabilidade económica e a competitividade en toda a cadea forestal, favorecendo ao mesmo tempo un uso eficiente dos recursos naturais renovables e un abastecemento estable, sustentable e adecuado ás diversas necesidades da industria da madeira.

O Grupo reuniuse o pasado mes de xullo na sede do Clúster dá Madeira e ou Deseño de Galicia en Santiago de Compostela para abordar a fase final das tarefas da primeira anualidade do proxecto e fixar un calendario de traballo e actividades para abordar a fase central do proxecto: a concreción dos avances en mellora de piñeiros, na provisión dos mellores materiais dispoñibles, a súa avaliación pola calidade da súa madeira e a súa resistencia a pragas, enfermidades e factores climáticos, e finalmente a súa implantación en ensaios demostrativos que permitan comparar e demostrar as súas calidades. Os membros do Grupo Operativo son: VIVEIROS FUENTEAMARGA, CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIÓNS DE SELVICULTORES DE ESPAÑA, NEIKER- TECNALIA, MISIÓN BIOLÓXICA DE GALICIA-CSIC, CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN, CLÚSTER DÁ MADEIRA E Ou DESEÑO DE GALICIA e TRAGSA. Tamén contará coa colaboración do CENTRO TECNOLÓXICO FORESTAL E DA MADEIRA DE ASTURIAS ( CETEMAS) e a UNIVERSIDADE DE VIGO.

Para alcanzar os obxectivos, o proxecto estudará as necesidades de madeira da industria, determinará o potencial dos recursos xenéticos dispoñibles, e analizará a capacidade das nosas superficies forestais para proporcionar a madeira necesaria para a industria, optimizando a utilización dos recursos xenéticos. Para iso, se reevaluarán os resultados dos Programas de mellora xenética, respecto a caracteres de calidade de madeira e resistencia a factores bióticos, mellorarase a cadea de produción e utilización dos recursos xenéticos e realizaranse actuacións de demostración e divulgación para facilitar a transferencia dos resultados.

O proxecto GENMAC aprobouse en 2019 e o financiamento durará ata o 30 de xuño de 2020; o importe total do financiamento concedido ao CIF de Lourizán é de 39.309,50€, que será dividida en 2 anualidades.