OBITUARIO A GABRIEL TOVAL (1945 - 2022)

OBITUARIO A GABRIEL TOVAL (1945 - 2022)

OBITUARIO A GABRIEL TOVAL (1945 - 2022)

Na madrugada do 27 de febreiro de 2022, morreu á idade de 76 anos D. Gabriel Toval Hernández, malagueño de nacemento e galego de adopción. Enxeñeiro de Montes pola E. T. S.I. de Montes de Madrid, foi director do Centro de Investigación Forestal (CIF de Lourizán) en dous períodos, de 1985 a 1988, e de 2009 a 2014.

A súa actividade profesional estaba centrada fundamentalmente na mellora xenética forestal, que foi sempre a súa paixón. Como director do CIF de Lourizán redactou o Plan de Innovación forestal de Galicia para o período 2010-2020, eixo nos que se basearon os traballos de investigación do Centro, e que tiña como obxectivos o aumento da produtividade, a mellora da calidade dos produtos forestais como materia prima para a industria transformadora, a diminución de custos, a compatibilidade ambiental e a resistencia a factores adversos. Todo iso, co fin de incrementar de forma continua a cantidade e calidade dos produtos forestais, entendidos como materia prima da industria de primeira e segunda transformación de Galicia.

Devandito Plan é hoxe a base do actual Plan de Innovación forestal de Galicia para o período 2021-2025 do CIF de Lourizán, documento deseñado para a súa integración no Programa de Fomento da investigación, desenvolvemento e innovación forestal da 1ª Revisión do Plan Forestal de Galicia, e no Contrato de Xestión do AGACAL.

Entre outros cargos de relevancia Gabriel Toval foi:

De 1971 a 1972

• Director do Departamento de Desenvolvemento Técnico da Asociación Desenvolvo do Alto Marañón (DAM). Departamento de Amazonas. Perú.

• Profesor de Viveiros e Repoboacións Forestais do Instituto Agropecuario “Valentín Salegui”. Amazonas. Perú.

De 1978 a 1984

• Xefe de Proxectos de Investigación do Instituto Nacional de Investigacións Agrarias (INIA). Centro Forestal de Lourizán, Pontevedra.

• Coordinador Nacional do Programa INIA “Mellora Xenética Forestal”.

• Profesor de Viveiros e Repoboacións Forestais da Escola de Capataces Forestais do CREIEF, Lourizán.

• Membro do grupo de traballo IUFRO “Mellora xenética de Pseudotsuga menziesii”.

• Membro do grupo de traballo internacional “Ensaio de procedencias de Sequoia sempervirens”.

• Coordinador do Congreso Internacional sobre o Castiñeiro.

• Coordinador da Reunión Técnica Internacional Principios de Introdución de Especies. INIA/ IUFRO.

De 1985 a 1988

• Director do Centro Rexional de Ensinos e Investigacións Forestais de Lourizán (CREIEF).

• Membro do Comité Científico Asesor da Dirección Xeral de Universidades da Xunta de Galicia.

• Membro do grupo de traballo do Programa Nacional da Comisión Interministerial de Ciencia e Tecnoloxía ( CICYT), “Investigación Forestal, Desertización, Zonas áridas e Medio Ambiente”.

• Compoñente do equipo técnico asesor da Comisión non permanente do Parlamento de Galicia sobre incendios forestais.

• Comisionado pola Comisión das Comunidades Europeas, como representante dos países do Sur de Europa, aos Estados do Pacífico Ou.S.A., para determinar as áreas de orixe de semente de Pseudotsuga menziesii.

De 1989 a 1993

• Director de Investigación Forestal da Empresa Nacional de Celulosas, S.A.

• Presidente da Asociación e Decano do Colexio de Enxeñeiros de Montes de Galicia (1989-1998).

De 1994 a 2006

• Director de Investigación e Tecnoloxía do Grupo Empresarial ENCE, S.A.

• Membro da Comisión de Seguimento da Cátedra ENCE da Universidade de Vigo.

• Vogal da Xunta Directiva do Clúster da Madeira de Galicia.

• Membro da Comisión de Seguimento do Centro de Investigación e Documentación do Eucalipto ( CIDEU) da Universidade de Huelva.

• Conselleiro do Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS-Madeira) e do Consello de Redacción da súa revista.

• Vogal da Sociedade Española de Ciencias Forestais.

• Conselleiro de Eucalipto de Pontevedra, S.A.

• Conselleiro de TECFORM.

• Membro dos Comités Científico e Organizador do I e II Simposio Iberoamericano de Eucalyptus globulus.

• Docente do II Programa de Capacitación Forestal FAO/ PNUD/Axencia Española de Cooperación Internacional. Montevideo (Uruguai).

• Conferencista no Seminario Plantacións e Ecoloxía Forestal. ALPACA- FENAPE. Quito. Ecuador.

De 2009 a 2014

• Membro do Comité Científico do 5º Congreso Forestal Español.