VÍDEO GO FORESCELTA. XESTIÓN DE PRECISIÓN EN EXTENSIVO DO GANDO PORCINO DO TRONCO CELTA EN BOSQUES CADUCIFOLIOS IBEROATLÁNTICOS

VÍDEO GO FORESCELTA. XESTIÓN DE PRECISIÓN EN EXTENSIVO DO GANDO PORCINO DO TRONCO CELTA EN BOSQUES CADUCIFOLIOS IBEROATLÁNTICOS

VÍDEO GO FORESCELTA. XESTIÓN DE PRECISIÓN EN EXTENSIVO DO GANDO PORCINO DO TRONCO CELTA EN BOSQUES CADUCIFOLIOS IBEROATLÁNTICOS

Vídeo da canle de YouTube do GO Forescelta

Recentemento o GO Forescelta colgou na súa canle de YouTube un vídeo no que explica en que consiste o seu proxecto. O Grupo Operativo FORESCELTA constitúese para tratar de ofrecer solucións en relación cun aproveitamento complementario dos bosques de frondosas – claramente infrautilizados – a través dun sistema, extensivo e automatizado, do manexo de gando porcino pertencente a razas autóctonas do tronco celta. Trátase, en definitiva, de aproveitar as sinerxias existentes entre os dous sectores para poñer a disposición, tanto dos propietarios forestais como dos gandeiros, uns instrumentos que permitan a creación de rendas adicionais que sirvan de apoio na loita contra o despoboamento.

O despoboamento duns territorios cun alto índice de rurarbilidad obriga tanto á procura de novos sistemas produtivos que aposten valor engadido e por tanto mellores condicións, como o mantemento e recuperación de razas autóctonas, ben adaptadas á contorna, e que achegan sinerxias a espazos forestais infrautilizados pero con gran potencial, para impulsar actividade económica agora inexistente ou moi escasa. O proxecto FORESCELTA, articulado a partir dun grupo operativo (GO) supraautonómico constituído por asociacións e entidades relacionadas de Asturias e Galicia, pretende contribuír á recuperación e mantemento das razas porcinas do tronco celta, así como á limpeza forestal dos montes a través dun sistema alternativo que, de forma automatizada, permita controlar o gando en liberdade, retelo e cebalo que xa se atopa en estudo preliminar en Galicia.

O enlace para poder ver o vídeo é o seguinte:

https://youtu.be/AHrYKuLEyKQ