XORNADA DE PRESENTACIÓN DO PROXECTO ForManRisk

XORNADA DE PRESENTACIÓN DO PROXECTO ForManRisk

XORNADA DE PRESENTACIÓN DO PROXECTO ForManRisk

XORNADA DE PRESENTACIÓN DO PROXECTO ForManRisk

No día de hoxe tivo lugar en instalacións do CIF de Lourizán unha xornada de presentación do poyecto ForManRisk. ForManRisk é unha iniciativa de cooperación internacional de investigación e desenvolvemento de métodos e ferramentas para a prevención dos riscos do bosque no contexto actual de cambio climático. Conta para a súa realización cun cofinanciamento de fondos FEDER do Programa INTERREG SUDOE e o seu ámbito de aplicación son rexións do Suroeste de Europa situadas en España, Francia e Portugal.

No proxecto ForManRisk as tarefas non estaban pechadas desde o inicio e cada socio adaptouno ás súas necesidades ou querenzas, dentro do marco xeral do proxecto. O obxectivo xeral era mellorar as técnicas de xestión forestal para os bosques que presentan problemas de rexeneración vinculados ao cambio climático e tamén desenvolver ferramentas que permitan unha mellor prevención do risco de incendios.

Dentro deste proxecto, o papel do CIF de Lourizán foi o de asesorar á Asociación Forestal de Galicia (AFG) en dúas cuestións concretas: piñeirais dunares galegos e achegas de bibliografía e traballo sobre a vulnerabilidade da rexeneración postincendio. Mentres que a AFG ocupouse do desenvolvemento das actividades do proxecto no ámbito de Galicia e de colaborar en todas as cuestións xerais do espazo SUDOE nas que o coordinador da actividade solicitou apoio.

Os traballos concentráronse en 10 bosques piloto da Costa Atlántica e principalmente nos piñeirais e as tarefas principais realizadas pola AFG no ámbito de Galicia foron:

- Estudo de referencias bibliográficas

- Elección e estudo de bosques piloto para a investigación

- Análise da calidade e mortalidade da rexeneración en piñeirais.

- Estudo sobre danos causados pola fauna a P. pinaster.

- Toma de mostras para o estudo do INRAE: envío de material e apoio ás medicións in situ

- Medición e análise da caracterización de diferentes razas atlánticas de P. pinaster.

- Informe sobre o estado dos piñeirais dunares galegos

- Achegas rexionais para a guía transnacional de boas prácticas.