Cambio climático e crecemento de especies…

Cambio climático e crecemento de especies…
CAMBIO CLIMÁTICO E CRECEMENTO DE ESPECIES FORESTAIS CADUCIFOLIAS NO NORESTE DA PENÍNSULA IBÉRICA: ANÁLISIS DE ANEIS DE CRECEMENTO E VASOS XILEMÁTICOS. RTA2006-000117
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
I.N.I.A. (Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroalimentaria) RTA2006-000117
Entidades participantes
Centro de Investigacións Forestais e Ambientais de Lourizán e Escola Politécnica Superior de Lugo-USC
Período
01-10-2006 a 30-09-2009
Equipo de investigación
Investigador principal
Vicente Rozas Ortiz
Investigadores participantes

Ignacio García González, Fco. Javier Silva-Pando, Sonia Lamas

Resumo

Neste proxecto foron elaboradas dúas redes de cronoloxías do crecemento radial e variables anatómicas (vasos xilemáticos do leño temperán), unha para Quercus spp. caducifolios e outra para Fagus sylvatica, que abrangueron o noroeste da Península Ibérica e proporcionaron unha axeitada representatividade dos patróns de crecemento relacionados coa variación climática das frondosas caducifolias na área de estudo.
Aneis de crecemento de Quercus petraea (a) e Q. pyrenaica (b) nunha área transicional entre os climas Atlántico e Mediterráneo, mostrando unha maior plasticidade e variabilidade no tamaño e densidade de vasos no leño temperán de Q. pyrenaica que de Q. robur. Fotos I. García-González.
Dous tipos de bosque máis frecuentes na área cantábrica nos que tomáronse mostras de Fagus sylvatica: (a) bosque mixto con Quercus robur de baixa altitude, con denso sotobosque de Ilex aquifolium, e (b) bosque monoespecífico de montaña na Cordilleira Cantábrica central. Fotos V. Rozas.

Sinal climática, aneis de crecemento, dendrocronoloxía, anatomía da madeira, tamaño dos vasos.

Descargar