Caracterización de clons híbridos de castiñeiro

Caracterización de clons híbridos de castiñeiro
Caracterización de clons híbridos de castiñeiro por vigor, forma, calidade da madeira, resistencia ao cancro e ó frío
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. in.ci.te. Investigación aplicada e I+D Suma (MRU044502PR)
Entidades participantes
Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Período
2007-2009
Equipo de investigación
Investigador principal
María Eugenia Miranda Fontaíña
Investigadores participantes

Josefa Fernández López, Pilar Furones Pérez, Raquel Díaz Vázquez

Resumo

O obxectivo xeral foi seleccionar clons de castiñeiro (C. sativa x C. crenata) para produción de madeira. Avaliáronse carácteres importantes na planificación e na produción de froito.

Descargar