CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN JUANA DE VEGA E O INGACAL

CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN JUANA DE VEGA E O INGACAL
CONVENIO ENTRE A FUNDACIÓN JUANA DE VEGA E O INGACAL PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO “IMPLANTACIÓN DE RODAIS SELECTOS MELLORADOS DE CARBALLO (Quercus robur) EN TERREOS DE TITULARIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Fundación Juana de Vega
Entidades participantes
Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Ingacal, Fundación Juana de Vega, Viveiro Costa de Lóngaras e Viveiros Rías Baixas
Período
2015 – 2018
Equipo de investigación
Investigador principal
Esteban Gómez García
Investigadores participantes

Pilar Furones Pérez, Enrique Martínez Chamorro, Josefa Fernández López, Mª José Rozados Lorenzo, Sergio Frade Castro

Resumo

Conservación da diversidade da especie Quercus robur en Galicia creando plantacións con maior diversidade que os rodais existentes na actualidade; creación dunha rede de parcelas de alto valor xenético; iniciación da mellora do carballo galego para os carácteres forestais (crecemento, fuste, calidade madeira, resistencias, etc.); provisión futura de materiais de base das categorías cualificado e/ou controlado, que poderán ser utilizados en plantacións nas que aportarán maior calidade forestal.

Descargar