DESENVOLVEMENTO DE SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS AVANZADAS PARA A MELLORA DA PREVENCIÓN…

DESENVOLVEMENTO DE SOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS AVANZADAS PARA A MELLORA DA PREVENCIÓN…
DETERMINACIÓN DA BIOMASA FORESTAL UTILIZABLE PARA O SEU USO COMO COMBUSTIBLE E DOS FACTORES INFLUINTES NA CALIDADE DA ASTILLA FORESTAL E PELLETS
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Unión Europea. Programa Interreg. (INTERREG SOE2/P2/E457)
Entidades participantes
CIF Lourizán, TRAGSA, TRAGSATEC e Instituto Politécnico de Portalegre (Portugal)
Período
2011-2012
Equipo de investigación
Investigador principal
Luis Ocaña
Investigadores participantes

José Antonio Vega Hidalgo, Pedro Pérez-Gorostiaga, Pedro Cuiñas

Resumo

Preténdese buscar ferramentas informáticas de alto valor tecnolóxico aplicadas á prevención e a extinción de grandes incendios forestais, que permitan monitorizar o comportamento do lume, para incrementar a eficiencia da extinción e que poidan ser usadas tamén para mellorar a formación do personal involucrado nesa tarefa.

Descargar