DETERMINACIÓN DA BIOMASA FORESTAL UTILIZABLE …

DETERMINACIÓN DA BIOMASA FORESTAL UTILIZABLE …
DETERMINACIÓN DA BIOMASA FORESTAL UTILIZABLE PARA O SEU USO COMO COMBUSTIBLE E DOS FACTORES INFLUINTES NA CALIDADE DA ASTILLA FORESTAL E PELLETS
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Direccion Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e forestais. Consellería de Medio Rural. Xunta de Galicia.( FEADER-MR331A)
Entidades participantes
BIOPALAS – ISEMPA. Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Período
2010-2014
Equipo de investigación
Investigador principal
Silvia María Otero Fernández
Investigadores participantes

José Antonio Vega Hidalgo, Pedro Pérez-Gorostiaga Rivero, Mª Teresa Fontúrbel Lliteras

Resumo

O proxecto busca a mellora nas técnicas de aproveitamento da biomasa forestal en intervencións selvícolas, disminuindo o risco de incendios e poñendo en valor o monte galego

Descargar