ESTUDO DA INTERACCIÓN FUNGO-PLANTA-INSECTO…

ESTUDO DA INTERACCIÓN FUNGO-PLANTA-INSECTO…
ESTUDO DA INTERACCIÓN FUNGO-PLANTA-INSECTO NO ECOSISTEMA DE PINUS PINASTER PARA ACLARAR A DINÁMICA DALGUNHAS IMPORTANTES PATOLOXÍAS
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Ministerio de Educación y Ciencia-INIA. (RTA 2006-00124-00-00)
Entidades participantes
CIF Lourizán
Período
2005 – 2009
Equipo de investigación
Investigador principal
Serena Santolamazza Carbone
Investigadores participantes

Francisco J. Fernández de Ana-Magán

Resumo

Estúdase a relación entre a planta de P. pinaster e as ectomicorrizas, así como a existente entre o gurgullo Pissodes castaneus e o fungo Leptographium serpens en plantas novas de piñeiro que é beneficiosa para esas dúas últimas especies e por último a atracción de insectos xilófagos polos piñeiros queimados.

Descargar