ESTUDO SOBRE OS EFECTOS DE TRATAMENTOS PREVENTIVOS…

ESTUDO SOBRE OS EFECTOS DE TRATAMENTOS PREVENTIVOS…
ESTUDIO SOBRE OS EFECTOS DE TRATAMENTOS PREVENTIVOS DE REDUCIÓN DO COMBUSTIBLE, EN ÁREAS DE MATOGUEIRA, SOBRE A BIODIVERSIDADE E ESTRUTURA DA COMUNIDADE VEXETAL E PROPIEDADES EDÁFICAS
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
Entidades participantes
CIF Lourizán
Período
2010-2016
Equipo de investigación
Investigador principal
José Antonio Vega Hidalgo
Investigadores participantes

Mª Teresa Fontúrbel Lliteras

Resumo

Trátase de analizar a resposta da biodiversidade de especies vexetais e de diferentes parámetros físicos, químicos e biolóxicos do solo a tratamentos de reducción de combustible en áreas de matogueira. Este estudio desenvólvese en conexión co Programa de Prevención do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a través da Dirección General de Medio Natural y Política Forestal e implementado mediante as Unidades EPRIF.

Descargar