EUFIRELAB: EURO-MEDITERRANEAN WILDLAND FIRE LABORATORY…

EUFIRELAB: EURO-MEDITERRANEAN WILDLAND FIRE LABORATORY…
EUFIRELAB: EURO-MEDITERRANEAN WILDLAND FIRE LABORATORY, A “WALL-LESS” LABORATORY FOR WILDLAND FIRE SCIENCES AND TECHNOLOGIES IN THE EURO-MEDITERRANEAN REGION
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Unión Europea. (EVR1-CT02-40028)
Entidades participantes
CIF Lourizán y otras 9 instituciones de investigación de países europeos
Período
2002 – 2006
Equipo de investigación
Investigador principal
Jean Charles Valette
Investigadores participantes

José Antonio Vega, Mª Teresa Fontúrbel Lliteras, Pedro Pérez-Gorostiaga, Pedro Cuiñas

Resumo

Neste proxecto se promoveu a creación dun espazo europeo de investigación no ámbito dos incendios forestais. O obxectivo foi reforzar a cooperación entre os equipos euromediterráneos, activando o intercambio de coñecementos e o “know-how”. Tamén, facilitar o desenvolvemento de conceptos, enfoques e linguaxes comúns e así mesmo promover o uso común de instalacións para a investigación e / ou desenvolvemento tecnolóxico e, polo tanto, evitar repeticións innecesarias e custosas nos estudos sobre incendios forestais.

Descargar