EVIDENCIAS E IMPACTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO EN GALICIA (PROXECTO CLIGAL)

EVIDENCIAS E IMPACTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO EN GALICIA (PROXECTO CLIGAL)
EVIDENCIAS E IMPACTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO EN GALICIA (PROXECTO CLIGAL)
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Consellería de Medio ambiente e Desenvolvemento sostible(CMA), Xunta de Galicia. Plan Galego de acción contra o cambio climático
Entidades participantes
Centro de Investigación e Información Ambiental (CINAM) da CMA.Xunta de Galicia. MeteoGalicia (CMA).Centro de Investigacións Mariñas (CIMA).Xunta de Galicia. Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR). Instituto de investigaciones Marinas e Instituto de
Período
2007 – 2008
Equipo de investigación
Investigador principal
Vicente Pérez Muñuzuri (Centro de Investigación e Información Ambiental(CINAM), CMA,Xunta de Galicia
Investigadores participantes

Por CINAM : José A.Vega , Francisco J. Fernández de Ana, Cristina Fernández y Enrique Jiménez, junto a 81 investigadores de las instituciones mencionadas

Resumo

O obxectivo deste proxecto foi a determinación das bases de coñecemento necesarias para o deseño de estratexias de actuación fronte ao cambio climático e especialmente para a elaboración dun plan de adaptación al cambio climático en Galicia.

Descargar