GRUPO OPERATIVO: ACREMA  "ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD RESINERA A MASAS DE PINO CON FINES PRODUCTORES DE MADERA (ACREMA)"
Tipo de proxecto
Proxecto de investigación
Organismo financiador
Ministerio de Agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente
Entidades participantes
Foresin, USC; CSIC; CIF de Lourizán - AGACAL; CETEMAS; Rincón de la Vega, S.A.L.; FEARMAGA; ASMADERA; BQR; Sociedad de Resinas Naturales
Período
15/09/2021 –15/03/2023
Equipo de investigación
Resumo

Con este proxecto perséguese desde este grupo de traballo é mellorar a produtividade das masas de Pinus pinaster e Pinus radiata mediante a integración dun aproveitamento resinero innovador que permita obter bio-produtos de alto valor engadido como complemento á produción de madeira de calidade ao mesmo tempo que se mantén a sustentabilidade da masa.

Obxectivo xeral: Mellorar a produtividade das masas de P. pinaster mediante a achega de solucións innovadoras a problemáticas que afectan na implantación do sector resinero no noroeste peninsular.

Obxectivos específicos:

  • Innovacións no método de extracción de resina para as condicións do arco atlántico peninsular.
  • Caracterización e valorización da madeira de piñeiro resinada para a súa proposta como uso estrutural.
  • Determinación da calidade e composición da resina segundo a súa orixe de procedencia.
  • Avaliación das posibles repercusións da actividade de extracción de resina sobre a sanidade das masas de piñeiro.
  • Deseño dunha función de optimización, onde se teña en conta os obxectivos de produción de madeira e resina xunto coa sanidade das masas de P. pinaster.
  • Difusión e transferencia eficiente da información extraída do proxecto de innovación a todos os axentes que conforman o sector.
  • Innovacións no método de extracción de resina utilización estimulantes e pastas baseadas en ácidos orgánico.

Páxina web:

www.acrema.es

Ver libro dixital

Descargar