GRUPO OPERATIVO GENMAC

GRUPO OPERATIVO GENMAC
RECURSOS XENÉTICOS PARA O ABASTECEMENTO SUSTENTABLE DE MADEIRA DE CALIDADE DE CONÍFERAS
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Axuda FEADER na convocatoria de 2018 de axudas a proxectos de innovación de interese xeral polos Grupos Operativos da Asociación Europea para a Innovación en Materia de Produtividade e Sustentabilidade Agrícolas ( AEI- AGRI)
Entidades participantes
Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, COSE, NEIKER-TECNALIA, Misión Biológica de Galicia-CSIC, Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia y TRAGSA
Período
2019 - 2020
Equipo de investigación
Resumo

Obxectivos:

Mellorar a competitividade do sector forestal, para asegurar unha subministración sustentable e estable de madeira de calidade á industria, a través de tres liñas de actuación:

- Aproveitamento dos resultados dos Programas de mellora xenética, reevaluándolos para contemplar novos retos: calidade e cantidade de materia prima para a industria, sanidade e cambio global.

- Adecuación dos sistemas de produción de sementes e plantas ás novas necesidades da selvicultura, para abordar os novos retos.

- Utilización eficiente dos MFR, mediante a mellora da articulación do seu sistema produtivo e de comercialización, e a demostración do seu potencial produtivo e o seu resiliencia.

Descrición das actividades para realizar no proxecto:

Para alcanzar os obxectivos, o proxecto estudará as necesidades de madeira da industria, determinará o potencial dos recursos xenéticos dispoñibles, e analizará a capacidade das nosas superficies forestais para proporcionar a madeira necesaria para a industria, optimizando a utilización dos recursos xenéticos. Para iso, se reevaluarán os resultados dos Programas de mellora xenética, respecto a caracteres de calidade de madeira e resistencia a factores bióticos, mellorarase a cadea de produción e utilización dos recursos xenéticos e realizaranse actuacións de demostración e divulgación para facilitar a transferencia dos resultados.

O proxecto GENMAC aprobouse en 2019, polo que é dunha convocatoria posterior (BOE/BOE, 3 abril de 2018). O financiamento deste proxecto durará ata o 30 de xuño de 2020, polo que o financiamento concedido ao noso centro (39.309,50€) divídena en 2 anualidades (18.404,27€ + 20.905,23€).

Descargar