PROTECCIÓN DE SOLOS FORESTAIS QUEIMADOS MEDIANTE TÉCNICAS…

PROTECCIÓN DE SOLOS FORESTAIS QUEIMADOS MEDIANTE TÉCNICAS…
PROTECCIÓN DE SOLOS FORESTAIS QUEIMADOS MEDIANTE TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN: EFICACIA NO CONTROL DA EROSIÓN E EFECTOS SOBRE A CALIDADE DO SOLOS
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Dirección Xeral de I+D. Xunta de Galicia. (08MRU002400PR)
Entidades participantes
CIF Lourizan y Instituto de Agrobioloxía de Galicia-CSIC
Período
2009-2011
Equipo de investigación
Investigador principal
Serafín González-Prieto (Instituto de Agrobioloxía de Galicia-CSIC)
Investigadores participantes

José Antonio Vega Hidalgo, Pedro Pérez-Gorostiaga, Mª Teresa Fontúrbel Lliteras

Resumo

Estudánse os efectos de dous tratamentos de estabilización do solo (sementeira e mulching) tras un lume experimental sobre o control da erosión e as características químicas e microbiolóxicas do solo e sobre os nutrientes perdidos pola erosión

Descargar