PROXECTO EPYRIS

PROXECTO EPYRIS
PROYECTO EPYRIS: “Estratexia conxunta para a protección e restauración dos ecosistemas afectados por Incendios Forestais (Xestión integrada en zonas naturais de alto risco)”. SOE2/P5/E0811
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Unión Europea. Programa Interreg Sudoe
Entidades participantes
TRAGSA, Ofice Nationale Foret, Universidade de Aveiro, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Valencia, TRAGSATEC y el Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Período
2018-2021
Equipo de investigación
Investigador principal
Álvaro Carrillo
Resumo

EPyRIS ofrece unha estratexia de xestión conxunta que permite abordar eficazmente os riscos derivados da ocurrencia de incendios forestais en espazos naturais do sudoeste europeo, que comparte a amenaza dos incendios forestais aumentada nun escenario de cambio socioeconómico e cambio climático.

Descargar