Vostede está aquí

PROXECTO EPYRIS

PROXECTO EPYRIS
PROYECTO EPYRIS: “Estratexia conxunta para a protección e restauración dos ecosistemas afectados por Incendios Forestais (Xestión integrada en zonas naturais de alto risco)”. SOE2/P5/E0811
Tipo de proxecto: 
Investigación
Organismo Financiador: 
Unión Europea. Programa Interreg Sudoe
Entidades participantes: 
TRAGSA, Ofice Nationale Foret, Universidade de Aveiro, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Valencia, TRAGSATEC y el Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Período: 
2018-2021
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigador Principal: 
Álvaro Carrillo
Resumo: 

EPyRIS ofrece unha estratexia de xestión conxunta que permite abordar eficazmente os riscos derivados da ocurrencia de incendios forestais en espazos naturais do sudoeste europeo, que comparte a amenaza dos incendios forestais aumentada nun escenario de cambio socioeconómico e cambio climático.

DESCARGAR