REHABILITACIÓN DE SOLOS AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTAIS…

REHABILITACIÓN DE SOLOS AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTAIS…
REHABILITACIÓN DE SOLOS AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTAIS: BUSCA DE INDICADORES DE SEVERIDADE E TÉCNICAS DE MITIGACIÓN DA EROSIÓN POST-LUME
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
INIA (RTA 2007-00111-C02-01)
Entidades participantes
CIF Lourizan. Universidad de Vigo
Período
2008-2010
Equipo de investigación
Investigador principal
José Antonio Vega Hidalgo
Investigadores participantes

Pedro Pérez-Gorostiaga, Mª Teresa Fontúrbel Lliteras, Cristina Fernández Filgueira, Enrique Jiménez

Resumo

Estúdase un sistema de clasificación da severidade do lume no solo mediante signos visuais, comprobándose a efectividade deste sistema en base as alteracións das propiedades químicas, microbiolóxicas e enzimáticas do solo asociadas a distintos niveis de severidade do lume. Tamén se ensaiaron tratamentos de control da erosión post-incendio.

Descargar