Selección de cerdeira por carácteres adaptativos

Selección de cerdeira por carácteres adaptativos
Selección de cerdeira por carácteres adaptativos e de crecemento e creación de novos clons para a obtención dunha poboación de mellora para Galicia
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria. Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Programas sectorial: Investigación aplicada e I+D Suma (10MRU502022PR)
Entidades participantes
Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Período
2010-2013
Equipo de investigación
Investigador principal
María Eugenia Miranda Fontaíña
Investigadores participantes

Josefa Fernández López, Gabriel Toval Hernández, Javier Fernández Cruz

Resumo

A finalidade do proxecto foi aumentar a calidade dos materiais a utilizar en plantación forestais de cerdeira (Prunus avium), mediante a selección de árbores superiores, estudo do seu comportamento, cruzamentos controlados entre as árbores seleccionadas e a obtención de novos clons. A información aporta un aumento do coñecemento que servirá para futuros plans de mellora e para a toma de decisións

Descargar