SELVICULTURA PREVENTIVA DE INCENDIOS FORESTAIS EN FORMACIÓNS…

SELVICULTURA PREVENTIVA DE INCENDIOS FORESTAIS EN FORMACIÓNS…
SELVICULTURA PREVENTIVA DE INCENDIOS FORESTAIS EN FORMACIÓNS DE MATOGUEIRA DO NOROESTE DE ESPAÑA: ANÁLISE COMPARATIVA DA EFICACIA DOS TRATAMENTOS E DOS EFECTOS EDÁFICOS PRODUCIDOS
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
INIA/Feder (RTA 2005-00244-C02-01)
Entidades participantes
CIF Lourizan. CIFOR-INIA (Laboratorio de Fuegos Forestales)
Período
2006 – 2008
Equipo de investigación
Investigador principal
José Antonio Vega Hidalgo
Investigadores participantes

Pedro Pérez-Gorostiaga, Mª Teresa Fontúrbel Lliteras, Cristina Fernández Filgueira, Enrique Jiménez

Resumo

Analizáronse os efectos de tres tratamentos preventivos de incendios: o lume prescrito, a roza e a trituración aplicados en matogueiras e os seus efectos sobre o comportamento do lume, a humidade dos combustibles, propiedades edáficas e sobre os procesos erosivos.

Descargar