VULNERABILIDADE DE MASAS FORESTAIS DE PINUS PINASTER…

VULNERABILIDADE DE MASAS FORESTAIS DE PINUS PINASTER…
VULNERABILIDADE DE MASAS FORESTAIS DE PINUS PINASTER A INCENDIOS FORESTAIS SOBRE A BASE DE ESTRUTURA DO COMBUSTIBLE: EFECTIVIDADE DE TRATAMENTOS PREVENTIVOS
Tipo de proxecto
Investigación
Organismo financiador
Dirección Xeral de I+D. Xunta de Galicia. (10MRU502035PR)
Entidades participantes
CIF Lourizán
Período
2010-2013
Equipo de investigación
Investigador principal
José Antonio Vega Hidalgo
Investigadores participantes

Pedro Pérez-Gorostiaga, Pedro Cuiñas Olmedo, Mª Teresa Fontúrbel Lliteras

Resumo

Con este proxecto se persigue caracterizar as situacións de maior risco de incendios forestais en masas de Pinus pinaster en Galicia en función da estructura do complexo de combustibles. Tamén, propoñer os tratamentos selvícolas máis axeitados para reducir este risco e identificar as zonas prioritarias de intervención.

Descargar