EFICACIA DOS TRATAMENTOS DE ESTABILIZACIÓN DO SOLO DESPOIS DE INCENDIO EN GALICIA

EFICACIA DOS TRATAMENTOS DE ESTABILIZACIÓN DO SOLO DESPOIS DE INCENDIO EN GALICIA

Aínda que as situacións de maior risco para bens e persoas adoitan ter lugar no momento que se está producindo o incendio forestal, cando este é extinguido hai outra serie de cuestións que considerar. Unha das máis críticas é a mitigación do risco hidrolóxico- erosivo que pode implicar outra serie de danos e prexuízos de gran magnitude ecolóxica e económica, aínda que quizá pasen máis desapercibidos para a opinión pública.

A información que se resume neste traballo dá a coñecer o labor de monitoraxe efectuada polo Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Os resultados obtidos, froito dunha forte conexión entre investigadores e xestores forestais poden axudar a mellorar a xestión do risco hidrolóxico- erosivo asociado aos incendios forestais no futuro e noutras áreas que sofren tamén a secuela dos incendios forestais como Galicia, ao ser ademais presentados no marco dun proxecto internacional que busca mellorar a xestión dos riscos que ameazan ás masas forestais do Sur de Europa.

Recóllense os seguintes datos:

- principais resultados das investigacións efectuadas sobre a efectividade de diferentes técnicas de estabilización do chan para reducir a erosión post-incendio (período 2006-2012)

- aspectos organizativos e outros condicionantes na execución de tratamentos de estabilización de chans post-incendio

- principais resultados do plan de monitoraxe dos tratamentos efectuados no período 2013-2015

Descargar