RETO NO MANEXO DE COMBUSTIBLES EN MASAS FORESTAIS E NA INTERFACE URBANO FORESTAL

RETO NO MANEXO DE COMBUSTIBLES EN MASAS FORESTAIS E NA INTERFACE URBANO FORESTAL

Os tratamentos preventivos, actuando sobre os combustibles forestais, ofrecen aos xestores unha oportunidade de mitigar proactivamente a severidade dos incendios forestais, ademais de restaurar a funcionalidade dos ecosistemas. Esos tratamentos resultan críticos na interface urbano-forestal (IUF), e no seu entorno, pero tamén en zonas estratéxicas das masas forestais. A modelización do comportamento do lume axúdanos a entender mellor os procesos subxacentes que controlan o desenvolvemento do incendio e tamén a forma na que as intervencións nos combustibles pueden actuar sobre o lume, mitigando os seus impactos.

Descargar