TOLERANCIA Á AVESPA DO CASTIÑEIRO (DRYOCOSMUS KURIPHILUS) EN VARIEDADES TRADICIONAIS DE FROITO E HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS

TOLERANCIA Á AVESPA DO CASTIÑEIRO (DRYOCOSMUS KURIPHILUS) EN VARIEDADES TRADICIONAIS DE FROITO E HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS

Tras unha primeira posta a punto da técnica e as primeiras análises experimentais nas que xa se indicaba un diferente grao de tolerancia para distintos materiais vexetais resistentes avaliados, o CIF de Lourizán ofrece neste folleto divulgativo unha clasificación de híbridos MFR e de variedades tradicionais segundo a presenza ou non de resistencia e o seu grao de tolerancia ao ataque de D. kuriphilus.

Descargar