TRÍPTICO PLAN DE MELLORA SILVÍCOLA PARA PLANTACIÓNS DE PIÑEIRO

TRÍPTICO PLAN DE MELLORA SILVÍCOLA PARA PLANTACIÓNS DE PIÑEIRO

O Centro de Investigación Forestal de Lourizán iniciou no ano 2016 unha serie de ensaios silvícolas, os cales se presentan neste tríptico, coa intención de obter nun futuro próximo plantacións de piñeiro sustentables, de calidade óptima e de alta produtividade que mellorarán a posición competitiva do mercado da madeira do piñeiro galego.

Descargar