Vostede está aquí

Obxectivos
Achega continua.
Avaliación da resposta.
Proposición de alternativas para a mellora silvícola.

Achega

Achega continua de información para mellorar o coñecemento dos distintos compoñentes dos ecosistemas naturais.

Avaliación

Avaliación da resposta do ecosistema fronte aos cambios nas condicións ambientais naturais ou debidos a alteracións antrópicas.

Proposición

Proposición de alternativas para a mellora silvícola, a conservación e a restauración co propósito de conseguir un desenvolvemento sostible do ecosistema que redunde na produción de bens e servizos para uso público.

LIÑAS DE TRABALLO

Flora, vexetación e solos

Incrementar o coñecemento mediante a caracterización de especies, comunidades vexetais e solos como base para a xestión dos ecosistemas naturais e a conservación da biodiversidade. Elaboración dunha Nova Flora de Galicia.

Caracterización da estrutura e función de masas forestais

Caracterización da estrutura e da función dos ecosistemas forestais, de forma prioritaria nos espazos protexidos, de cara á súa protección, conservación e restauración.

Efecto das actuacións forestais

Resposta dos ecosistemas forestais a distintas técnicas de manexo como tratamentos selvícolas ou silvopastoreo. Selección de especies forestais baseadas na resposta fronte ao cambio climático, a medio prazo, de diferentes unidades xenéticas (especie-procedencia) para uso potencial na nosa comunidade.