Departamento de ecosistemas forestais

 

Obxectivos

Achega continua.
Avaliación da resposta.
Proposición de alternativas para a mellora silvícola.

 

 

 

Achega

Achega continua de información para mellorar o coñecemento dos distintos compoñentes dos ecosistemas naturais.

 

Avaliación

Avaliación da resposta do ecosistema fronte aos cambios nas condicións ambientais naturais ou debidos a alteracións antrópicas.

 

Proposición

Proposición de alternativas para a mellora silvícola, a conservación e a restauración co propósito de conseguir un desenvolvemento sostible do ecosistema que redunde na produción de bens e servizos para uso público.

Liñas de traballo

 

Flora, vexetación e solos

Incrementar o coñecemento mediante a caracterización de especies, comunidades vexetais e solos como base para a xestión dos ecosistemas naturais e a conservación da biodiversidade. Elaboración dunha Nova Flora de Galicia.

Caracterización da estrutura e función de masas forestais

Caracterización da estrutura e da función dos ecosistemas forestais, de forma prioritaria nos espazos protexidos, de cara á súa protección, conservación e restauración.

Efecto das actuacións forestais

Resposta dos ecosistemas forestais a distintas técnicas de manexo como tratamentos selvícolas ou silvopastoreo. Selección de especies forestais baseadas na resposta fronte ao cambio climático, a medio prazo, de diferentes unidades xenéticas (especie-procedencia) para uso potencial na nosa comunidade.

Lorem ipsum dolor
  • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Lorem ipsum dolor
  • Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
  • Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
  • Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.