Laboratorio de cultivo in vitro

In vitro culture laboratory

No laboratorio de cultivo in vitro multiplícanse clons de castiñeiro e cerdeira. As árbores obtidas son empregadas para o establecemento de parcelas clonais en diferentes zonas de Galicia,  para ensaios en condicións controladas de invernadoiro ou para a súa transferencia a viveiros

As instalación e equipos de laboratorio comprenden:

  • Dúas cabinas de fluxo laminar
  • Dúas cámaras de cultivo con condicións ambientais controladas (25 m2).
  • Autoclaves, pH-metro, neveras, bomba peristáltica, balanzas de precisión