Transferencias

Variedades para os Soutos Novos Variedades para os Soutos Novos

Neste libro, “Variedades para os  Soutos Novos” ,  Descríbense  as variedades coas mellores características tecnolóxicas e produtivas para poñer nos novos soutos como variedades principais.

ARTIGO: O MATERIAL VEXETAL NA PRODUCIÓN DE CASTAÑA ARTIGO: O MATERIAL VEXETAL NA PRODUCIÓN DE CASTAÑA

Artigo publicado no núm. 4 da revista Agroexpres (Revista de divulgación do agro galego), xuño 2022. Trátase dunha revisión das tarefas levadas a cabo no CIF de Lourizán dende o ano 1982 para poñer en valor as variedades tradicionais de castaña galega.

Guía para a avaliación de campo da severidade do lume no chan Guía para a avaliación de campo da severidade do lume no chan

Nesta guía descríbese a clasificación de Fernández e Vega (2016), co obxectivo de facilitar a identificación dos diferentes niveis de severidade do lume no chan propostos no monte.

OS SISTEMAS DE MECANIZACIÓN DE RESINACIÓN PARA PIÑEIROS OS SISTEMAS DE MECANIZACIÓN DE RESINACIÓN PARA PIÑEIROS

Os sistema de pica circular mecanizada (PCM) e o sistema de raión con motoserra eléctrica lixeira búscase mellorar a competitividade das producións de resina dos piñeirais galegos fronte ao método tradicional de pica de casca.

RETO NO MANEXO DE COMBUSTIBLES EN MASAS FORESTAIS E NA INTERFACE URBANO FORESTAL RETO NO MANEXO DE COMBUSTIBLES EN MASAS FORESTAIS E NA INTERFACE URBANO FORESTAL

Os tratamentos preventivos, actuando sobre os combustibles forestais, ofrecen aos xestores unha oportunidade de mitigar proactivamente a severidade dos incendios forestais, ademais de restaurar a funcionalidade dos ecosistemas.

PINUS PINASTER RESISTENTES AO NEMATODO DA MADEIRA DO PIÑEIRO PINUS PINASTER RESISTENTES AO NEMATODO DA MADEIRA DO PIÑEIRO

O Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF Lourizán) seleccionou un grupo de familias de piñeiro pinaster con alta supervivencia á enfermidade, tras os ensaios realizados no invernadoiro.

CONSERVACIÓN E CARACTERIZACIÓN DE CASTES E PATRÓNS HÍBRIDOS DE CASTIÑEIRO CONSERVACIÓN E CARACTERIZACIÓN DE CASTES E PATRÓNS HÍBRIDOS DE CASTIÑEIRO

Resúmense neste folleto titulado "Conservación e caracterización de castes e patróns híbridos de castiñeiro" as principais actividades e resultados no marco do convenio Fundación Juana de Vega - Agacal para a caracterización de castes tradicionais de castiñeiro e a  transferencia deste material v

A wider resin tapping face to enhance resin and timber use compatibility in Galicia, Spain A WIDER RESIN TAPPING FACE TO ENHANCE RESIN AND TIMBER USE COMPATIBILITY IN GALICIA, SPAIN

Explore options in Pinus pinaster stand management with adapted methods to improve compatibility between resin and timber uses.

EFICACIA DOS TRATAMENTOS DE ESTABILIZACIÓN DO SOLO DESPOIS DE INCENDIO EN GALICIA EFICACIA DOS TRATAMENTOS DE ESTABILIZACIÓN DO SOLO DESPOIS DE INCENDIO EN GALICIA

Aínda que as situacións de maior risco para bens e persoas adoitan ter lugar no momento que se está producindo o incendio forestal, cando este é extinguido hai outra serie de cuestións que considerar.

HORTOS DE SEMENTE DE CATEGORÍA CONTROLADA DE PIÑEIRO DO PAÍS (Pinus pinaster) HORTOS DE SEMENTE DE CATEGORÍA CONTROLADA DE PIÑEIRO DO PAÍS (Pinus pinaster)

En 2016 comezou o programa de mellora silvícola para o desenvolvemento dunha silvicultura avanzada e específica para o piñeiro do país mellorado.

TOLERANCIA Á AVESPA DO CASTIÑEIRO (DRYOCOSMUS KURIPHILUS) EN VARIEDADES TRADICIONAIS DE FROITO E HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS TOLERANCIA Á AVESPA DO CASTIÑEIRO (DRYOCOSMUS KURIPHILUS) EN VARIEDADES TRADICIONAIS DE FROITO E HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS

Tras unha primeira posta a punto da técnica e as primeiras análises experimentais nas que xa se indicaba un diferente grao de tolerancia para distintos materiais vexetais resistentes avaliados, o CIF de Lourizán ofrece neste folleto divulgativo unha clasificación de híbridos MFR e de variedades t

TRÍPTICO PLAN DE MELLORA SILVÍCOLA PARA PLANTACIÓNS DE PIÑEIRO TRÍPTICO PLAN DE MELLORA SILVÍCOLA PARA PLANTACIÓNS DE PIÑEIRO

O Centro de Investigación Forestal de Lourizán iniciou no ano 2016 unha serie de ensaios silvícolas, os cales se presentan neste tríptico, coa intención de obter nun futuro próximo plantacións de piñeiro sustentables, de calidade óptima e de alta produtividade que mellorarán a posición competitiv

TRÍPTICO POSIBILIDADES DE RESINACIÓN PARA PINUS PINASTER AIT. EN GALICIA TRÍPTICO POSIBILIDADES DE RESINACIÓN PARA PINUS PINASTER AIT. EN GALICIA

O Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF Lourizán) instalou, desde 2015, diversos ensaios para determinar as posibilidades de aproveitamento resineiro en Galicia para a especie Pinus pinaster Ait.

A CERDEIRA GALEGA PARA MADEIRA: SELECCIÓN, CONSERVACIÓN E USOS ACTUAIS A CERDEIRA GALEGA PARA MADEIRA: SELECCIÓN, CONSERVACIÓN E USOS ACTUAIS

Con este pequeno libro queremos invitar a coñecer os traballos que se veñen desenvolvendo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

NOVAS ÁRBORES REXISTRADAS DE CERDEIRA GALEGA PARA USO FORESTAL NOVAS ÁRBORES REXISTRADAS DE CERDEIRA GALEGA PARA USO FORESTAL

No Centro de Investigación Forestal de Lourizán véñense desenvolvendo liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies forestais de interese para Galicia, entre as que se atopa a cerdeira.

MELLORA XENÉTICA FRONTE AO NEMATODO DA MADEIRA TRÍPTICO MELLORA XENÉTICA FRONTE AO NEMATODO DA MADEIRA (Bursaphelenchus xylophilus) NO CENTRO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LOURIZÁN

O nematodo da madeira do piñeiro, Bursaphelen-chus xylophilus (NMP), é o causante da enfermidade coñecida como o murchamento do piñeiro (Pine Wilt Disease, en inglés) que afecta a gran número de coníferas provocando o seu murchamento ata a morte.

 

Accións urxentes contra a erosión en áreas forestais queimadas Accións urxentes contra a erosión en áreas forestais queimadas

Os incendios constitúen unha das perturbacións máis frecuentes e importantes que sufren os ecosistemas forestais de Galicia. Para limitar eses riscos requírese desenvolver un plan de continxencia, apoiado nunha serie de actuacións urxentes despois do incendio.

Foto tríptico túnel de fuego TRÍPTICO DISPOSITIVO EXPERIMENTAL DE LUME FORESTAL

Caracterísitcas técnicas do túnel de combustión existente no CIF de Lourizán

A resinación e as súas posibilidades de encaixe nos piñeirais de Galicia A resinación e as súas posibilidades de encaixe nos piñeirais de Galicia

Artigo da revista da Asociación Forestal de Galicia titulado A resinación e as súas posibilidades de encaixe nos piñeirais de Galicia

Portada foto-Guía combustibles forestais Foto-guía de combustibles forestales de Galicia

Foto-guía de combustibles forestales de Galicia y comportamiento del fuego asociado

Memoria 2012 – 2015 do Ingacal Memoria 2012 – 2015 do Ingacal

Memoria de actividades realizadas polos centros de investigación dependentes do Instituto Galego da Calidade Alimentaria durante o período 2012 – 2015.

Guía do cultivo do castiñeiro para a produción de castaña Guía do cultivo do castiñeiro para a produción de castaña

A intención deste libro é reunir información útil para os produtores de castaña e viveiristas galegos na elección das variedades e portaenxertos, nas súas técnicas de multiplicación, na instalación e coidado dos soutos e, finalmente, na identificación das pragas e enfermidades do castiñeiro e nas

O plumeiro ou carrizo da Pampa O plumeiro ou carrizo da Pampa

Tríptico sobre o plumeiro ou carrizo da Pampa: principais medidas de prevención, control e eliminación no eido forestal.

Novos hortos de semente de piñeiro do país (Pinus pinaster). Avances na mellora xenética. Novos hortos de semente de piñeiro do país (Pinus pinaster). Avances na mellora xenética.

Dous novos hortos de semente foron incluídos en 2016 no Rexistro Galego de Materiais de Base (DOG nº 6, do 12 de xaneiro de 2016) e no Catálogo Nacional de Materiais de Base (BOE nº145, do 16 de xuño de 2016) para a produción de MFR controlado (etiqueta azul).

A cerdeira de orixe galega para uso forestal A cerdeira de orixe galega para uso forestal

Estudo de como se debe pontenciar o cultivo de cerdeiras mediante a plantación de materiais seleccionados para a obtención de madeira.

Avaliación preliminar do risco de erosión tras incendios forestais Avaliación preliminar do risco de erosión tras incendios forestais

Tríptico informativo sobre como actuar nas áreas queimadas despois de que se produza un incendio forestal.

Medidas contra a avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus) Medidas contra a avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)

Esta guía describe os tratamentos fitosanitarios destinados a protexer o castiñeiro da avespa chinesa (Dryocosmus kuriphilus).