Guía para a avaliación de campo da severidade do lume no chan

Guía para a avaliación de campo da severidade do lume no chan

Nesta guía descríbese a clasificación de Fernández e Vega (2016), co obxectivo de facilitar a identificación dos diferentes niveis de severidade do lume no chan propostos no monte. Resúmese de forma práctica e visual as alteracións do chan representativas da susceptibilidade á erosión co fin de axudar á planificación das accións de rehabilitación. Esta guía é froito do proxecto EPYRIS (Estratexia conxunta para a Protección e Restauración dos ecosistemas afectados por Incendios forestais): https://epyris.es/

 

Descargar