HORTOS DE SEMENTE DE CATEGORÍA CONTROLADA DE PIÑEIRO DO PAÍS (Pinus pinaster)

HORTOS DE SEMENTE DE CATEGORÍA CONTROLADA DE PIÑEIRO DO PAÍS (Pinus pinaster)

En 2016 comezou o programa de mellora silvícola para o desenvolvemento dunha silvicultura avanzada e específica para o piñeiro do país mellorado. Os ensaios van permitir determinar as medidas que se poden aplicar a diferentes labores silvícolas (preparación do terreo, densidade da plantación e fertilización inicial) para obter plantacións de piñeiro de alta produtividade de xeito sustentable, e así mellorar a posición competitiva do sector.

Descargar