NOVAS ÁRBORES REXISTRADAS DE CERDEIRA GALEGA PARA USO FORESTAL

NOVAS ÁRBORES REXISTRADAS DE CERDEIRA GALEGA PARA USO FORESTAL

No Centro de Investigación Forestal de Lourizán véñense desenvolvendo liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies forestais de interese para Galicia, entre as que se atopa a cerdeira.

As árbores foron preseleccionadas na área natural de distribución da especie e multiplicadas no Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Coas plantas obtidas establecéronse ensaios en condicións controladas e plantacións experimentais nas que as árbores son caracterizadas por crecemento, ramificación, forma do fuste, fenoloxía e resistencia á seca e ás doenzas. As mellores árbores, unha vez demostradas as súas calidades, están sendo rexistradas e transferidas ao sector.

A colección de árbores seleccionadas representa un recurso importante para a conservación dos recursos xenéticos e unha ferramenta moi valiosa á hora de facer estudos de orixe evolutiva e de adaptación ao medio.

Descargar