NOVAS ÁRBORES REXISTRADAS DE CERDEIRA GALEGA PARA USO FORESTAL

No Centro de Investigación Forestal de Lourizán véñense desenvolvendo liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies forestais de interese para Galicia, entre as que se atopa a cerdeira.

As árbores foron preseleccionadas na área natural de distribución da especie e multiplicadas no Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Coas plantas obtidas establecéronse ensaios en condicións controladas e plantacións experimentais nas que as árbores son caracterizadas por crecemento, ramificación, forma do fuste, fenoloxía e resistencia á seca e ás doenzas. As mellores árbores, unha vez demostradas as súas calidades, están sendo rexistradas e transferidas ao sector.

A colección de árbores seleccionadas representa un recurso importante para a conservación dos recursos xenéticos e unha ferramenta moi valiosa á hora de facer estudos de orixe evolutiva e de adaptación ao medio.

Descargar