Departamento de silvicultura e mellora

As actividades de investigación actuais teñen os seguintes obxectivos: 

 

 

Incrementar

o coñecemento sobre a variabilidade xeográfica das poboacións de algunhas especies para planificar a conservación e o uso dos seus recursos xenéticos.

 

Realizar

a mellora e a seleción de materiais de reprodución das especies forestais de interese para o bosque plantado.

 

Caracterizar

das variedades de castiñeiro orientadas á produción da castaña, os seus polinizadores e portainxertos.

 

Antecedentes
 

  • 1955: Inicio cos ensaios de procedencias de piñeiro bravo (Pinus pinaster)
  • 1977: Convenio INIA-USDA introducción de especies americanas (Pseudotsuga menziesi)
  • 1985: Inicio do Plan Básico de Mellora Forestal centrado nas especies Pinus pinasterPinus radiata, Betula celtiberica e Prunus aviumfinanciado pola Dirección Xeral de Montes.
  • 1989: Se inicia a caracterización da colección de clons de castiñeiro híbrido (Castanea crenata x Castanea sativa) e a recolección e caracterización das variedades tradicionais de castaña. Creación do laboratorio de cultivo in vitro e do primeiro invernadoiro de estaquillado e aclimatación.
  • 1995-2006: Ensaios de procedencias de especies autóctonas, creación de infraestruturas de mellora xenética (laboratorio de xenética molecular, invernadoiros, rede de fincas experimentais) cofinanciadas con fondos FEDER, Proxectos de I+D Europeos (EUDIREC, W-BRAINS, CASCADE, TREEBREEDEX), colaboración con EUFORGEN, contratos posdoctorais.